Dermatologia i Medycyna estetyczna

Marcin Ziętek

dr hab. n. med. Marcin Ziętek specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Kierownik Oddziału Chirurgicznego (Skin Cancer Unit) w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Adiunkt Katedry Onkologii, Zakład Chirurgii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
W 2014 roku obronił pracę doktorską „Ocena ekspresji oraz wartości prognostycznej białek ALCAM i ADAM-10 w czerniaku skóry”, która została wyróżniona przez Dziekana Wydziału Lekarskiego.

W 2024 roku, na podstawie cyklu publikacji dotyczących leczenia pacjentów z czerniakiem o zaawansowaniu lokoregionalnym oraz po ocenie całkowitego dorobku naukowego, otrzymał tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu czerniaków, mięsaków i raków skóry.

Specjalizacje:
  • Chirurgia ogólna
  • Chirurgia onkologiczna